Een handreiking om je eigen weg met vertrouwen te gaan

Praktijk voor Communicatie

PRAKTIJK VOOR COMMUNICATIE

                                                                          Achtergrond en opleiding


Van oorsprong een Franse Hugenoot, geboren in Zuid-Afrika, vestigde ik mij na vele omzwervingen in Zutphen. Vanaf 1987 werkte ik in diverse functies bij de vrijeschool in Zutphen en bekwaamde ik mij als dyslexiespecialist. Mijn opleiding is breed en divers. Ik begon als logopedist, maar al snel merkte ik dat spraak en taal niet geïsoleerde functies waren, maar alles te maken hadden met de mens als geheel. Beweging, denken, voelen (emoties), de biografie, de constitutie, ervaringen en persoonlijke ontwikkeling spelen een rol, samen met nog vele andere factoren in het mens zijn. Met RGM (Ronnie Gardiner Methode) ervaar ik nu dat je je hersenfuncties kunt behouden en verbeteren en dat je leeftijd niet bepalend is voor je welzijn. 


1961            Universitaire toelatingsexamen.

1962            “High School Diploma” R.A. Millikan, Long Beach, California. AFS student.

1966            BA Spraak-taal Pathologie en Audiologie.

1973             BA Afrikaans en Engels.

1981-1986   Medeauteur: “Een handleiding voor ouders over kinderontwikkeling in de leeftijd van 0 – 7 jaar.”

1985            Onderwijs Diploma Universiteit van Zuid-Afrika.

1987-1989   Omscholingscursus Vrije Hogeschool Zeist.

1990            NT2 Hogeschool IJselland Deventer.

1992            Remedial Teaching Opleiding Universiteit van Amsterdam.

1993-1995   Opleiding Individueel Onderwijskundig Onderzoeker, Maria Krabbe Stichting                           

1993-1999   Diverse diploma's in Kinesiologie, Edu-kinesiologie en Functionele Optologie.

1998-2002   Diploma Instrumental Enrichment, Stichting StiBCO, Bodegraven.

2003            Bevoegdheid Video Interactie Begeleider, Hogeschool Windesheim Zwolle.

2005            Certificaat Psychomotorische behandeling van stoornissen in de praxie en de lateraliteit.

2007            M Ed Hogeschool Windesheim Zwolle.

2018            RGM Practioner Ronnie Gardiner Methode.

1999-heden Scholing in EFT, Faster EFT, , Eutaptics en de Human Givens gedachtegoed.


                     Met mijn kennis en ervaring, wil ik je graag ondersteuning bieden in het vinden van je eigen weg.