top of page

Achtergrond en opleiding

Van oorsprong een Franse Hugenoot, geboren in Zuid-Afrika, vestigde ik mij na vele omzwervingen in Zutphen. Vanaf 1987 werkte ik in diverse functies bij de vrijeschool in Zutphen en bekwaamde ik mij als dyslexiespecialist. Mijn opleiding is breed en divers. Ik begon als logopedist, maar al snel merkte ik dat spraak en taal niet geïsoleerde functies waren, maar alles te maken hadden met de mens als geheel. Beweging, denken, voelen (emoties), de biografie, de constitutie, ervaringen en persoonlijke ontwikkeling spelen een rol, samen met nog vele andere factoren in het mens zijn. Met RGM (Ronnie Gardiner Methode) ervaar ik nu dat je je hersenfuncties kunt behouden en verbeteren en dat je leeftijd niet bepalend is voor je welzijn.

1961             Universitaire toelatingsexamen.

1962             “High School Diploma” R.A. Millikan, Long Beach, California. AFS student.

1966             BA (Hon) Spraak-taal Pathologie en Audiologie.

1973              BA Afrikaans en Engels.

1981-1986    Medeauteur: “Een handleiding voor ouders over kinderontwikkeling in de leeftijd van 0 – 7 jaar.”

1985             Onderwijs Diploma Universiteit van Zuid-Afrika.

1987-1989    Omscholingscursus Vrije Hogeschool Zeist.

1990             NT2 Hogeschool IJselland Deventer.

1992             Remedial Teaching Opleiding Universiteit van Amsterdam.

1993-1995    Opleiding Individueel Onderwijskundig Onderzoeker, Maria Krabbe Stichting

1993-1999    Diverse diploma's in Kinesiologie, Edu-kinesiologie en Functionele Optologie.

1998-2002    Diploma Instrumental Enrichment, Stichting StiBCO, Bodegraven.

2003             Bevoegdheid Video Interactie Begeleider, Hogeschool Windesheim Zwolle.

2005             Certificaat Psychomotorische behandeling van stoornissen in de praxie en de lateraliteit.

2007             M Ed Hogeschool Windesheim Zwolle.

2018             RGM Practioner Ronnie Gardiner Methode.

2020             RGM Master Practitioner Ronnie Gardiner Methode

1999-heden  Scholing in EFT, Eutaptics en RGM.

Met mijn kennis en ervaring, wil ik je graag ondersteuning bieden in het vinden van je eigen weg.

bottom of page