top of page

Wat een eer!

Master Practioner Certificaat van Ronnie Gardiner

1 februari 2020 

                 Ronnie Gardiner Methode

Om de waarde van de methode in te zien is het belangrijk om de werking van de hersenen te begrijpen.


* In de hersenen raken ongebruikte verbindingen "in verval". De hersenen werken efficiënt en behouden en gebruiken alleen wat echt nodig is. Aanvankelijk, bij het leren van een nieuwe taak, zijn de hersenen meer actief. Hoe meer de taak geautomatiseerd is, hoe minder hersenactiviteit nodig is. De oefeningen van RGM gaan deze neiging tegen. Tijdens de les is voortdurende alertheid nodig en als een oefening geautomatiseerd is, worden er weer andere combinaties gebruikt.*"Neurons that fire together, wire together." Neuronen (hersencellen) die tegelijk vuren (actief worden), gaan sterkere verbindingen met elkaar aan. Met de RGM methode worden de belangrijkste hersenfuncties TEGELIJK aangesproken en vindt er optimale integratie van de hersenfuncties plaats. Beweging, ritme, spraak, taal, symbool herkenning, patroon herkenning, geheugen en concentratie zijn nodig voor een RGM oefening.*De hersenen leren optimaal als het aangeboden materiaal interessant is, emotionele betrokkenheid stimuleert en ook nog een sociaal element bevat. RGM voldoet ruimschoots aan deze eisen. Het werken met symbolen is voor iedereen een uitdaging, het gebruik van muziek en het werken in een groep, zorgen voor positieve emotionele en sociale interactie.De Ronnie Gardiner Methode wordt bekender in heel Nederland.

Het is leuk om een voorbeeldles bij te wonen.

bottom of page