top of page
  • _

Oud en Nieuw 2018/2019

Het loslaten van een gewoonte kan voor je onderbewustzijn "gevaar" betekenen. Één taak van je onderbewustzijn is om ervaringen op te slaan, te evalueren en te zorgen dat je er iets van leert, dat je bijvoorbeeld niet nog een keer de straat oversteekt zonder te kijken. Nog een taak van je onderbewustzijn is om je ten allen tijden "veilig" te houden. Voor je onderbewustzijn kan "veilig zijn" betekenen: "geen verandering in mijn leven". Hoe aantrekkelijk of positief de verandering ook voor je bewuste denken mag zijn, als je onderbewustzijn de verandering als "gevaar, niet veilig" bestempelt, wordt het heel moeilijk om de verandering tot stand te brengen. De kunst is om eerst je onderbewustzijn gerust te stellen, "het gevaar" in "het is wel veilig" te veranderen, alvorens de volgende stap te zetten.

Om afscheid te nemen van mijn officiële titel als "dyslexiebegeleider" heeft mij de afgelopen tijd de nodige moeite gekost. Hoe kon mijn onderbewustzijn dit afscheid als "gevaar" interpreteren? En toch was het zo!

Mag de verandering van 2018 naar 2019 alleen maar positieve associaties oproepen en mag je, bewust en onbewust, het Nieuwjaar met vreugde en moed betreden.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page