Een handreiking om je eigen weg met vertrouwen te gaan
Annemarie Kamstra-Cronjé

Praktijk voor Communicatie

Ondertitel

BLOG

Een kans doet zich maar één keer voor ...... je kiest voor de open deur óf je loopt verder op de bekende weg.

overzicht:  volledig / samenvatting

Oud en Nieuw 2018/2019

Geplaatst op 31 december, 2018 om 5:45 Comments reacties (0)

Het loslaten van een gewoonte kan voor je onderbewustzijn "gevaar" betekenen. Één taak van je onderbewustzijn is om ervaringen op te slaan, te evalueren en te zorgen dat je er iets van leert, dat je bijvoorbeeld niet nog een keer de straat oversteekt zonder te kijken. Nog een taak van je onderbewustzijn is om je ten allen tijden "veilig" te houden. Voor je onderbewustzijn kan "veilig zijn" betekenen: "geen verandering in mijn leven". Hoe aantrekkelijk of positief de verandering ook voor je bewuste denken mag zijn, als je onderbewustzijn de verandering als "gevaar, niet veilig" bestempelt, wordt het heel moeilijk om de verandering tot stand te brengen. De kunst is om eerst je onderbewustzijn gerust te stellen, "het gevaar" in "het is wel veilig" te veranderen, alvorens de volgende stap te zetten.

Om afscheid te nemen van mijn officiële titel als "dyslexiebegeleider" heeft mij de afgelopen tijd de nodige moeite gekost. Hoe kon mijn onderbewustzijn dit afscheid als "gevaar" interpreteren? En toch was het zo! 

Mag de verandering van 2018 naar 2019 alleen maar positieve associaties oproepen en mag je, bewust en onbewust, het Nieuwjaar met vreugde en moed betreden.


Rss_feed